4 maja 2022

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem, za które grożą konsekwencje prawne. Mogą one być naprawdę poważne.

Niepłacenie alimentów jako przestępstwo z kodeksu karnego

Niepłacenie alimentów to przestępstwo określone w 209 art. Kodeksu karnego. Polega ono na uchyleniu się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, który został orzeczony ugodą czy też orzeczeniem sądu. Istotne jest, że aby w ogóle można było mówić o niealimentacji, kwota należnych alimentów musi być ściśle określona. Wysokość tę określa się również we wspomnianym orzeczeniu jak i ugodzie. Może być to ugoda zawarta przed sądem, organem administracyjnym czy nawet między zainteresowanymi stronami.

Warto wiedzieć, że karze podlega nie tylko niepłacenie alimentów w ogóle. Problem pojawia się już w momencie, kiedy osoba obowiązana nie uiszcza opłaty w odpowiedniej wysokości lub jeśli z wpłatami zalega. Jak mówią przepisy, karze podlega się jeśli zaległości sięgają wysokości 3 świadczeń okresowych (czyli na przykład płatności za trzy miesiące) lub jeśli świadczenie nie ma charakteru okresowego, ale zaległości wynoszą minimum trzy miesiące.

Jakie kary obowiązują za niepłacenie alimentów?

Kodeks karny przewiduje również określone kary za uchylenie się od obowiązku płacenia alimentów. Można być ukaranym grzywną, karą ograniczenia lub pozbawienia wolności. Wymierzając karę, sąd będzie się kierował różnymi czynnikami. Przeważające znaczenie będzie mieć fakt, iż przez niepłacenie alimentów, osoba uprawniona nie jest wstanie zaspokoić swoich życiowych, podstawowych potrzeb (na przykład może tu chodzić o wyżywienie, edukację, leczenie, ale też na przykład dostęp do kultury). Warto wiedzieć, że przestępstwo alimentacyjne zgłasza się prokuraturze, która to osobę zobowiązaną wzywa do uiszczenia należności traktując ją jak podejrzanego. Dłużnik po przesłuchaniu ma 30 dni na uregulowanie zaległości. Jeśli tego nie zrobi, postępowanie będzie toczyć się dalej i osoba obowiązana musi liczyć się z także poważnymi konsekwencjami.

Sankcje administracyjne wymierzone w dłużnika

Drugim rodzajem konsekwencji są sankcje administracyjne, które określa Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Takie kary nakłada organ administracji publicznej, na przykład wójt czy burmistrz. Do organu wystąpić może osoba uprawniona, która powinna złożyć odpowiedni wniosek. Co istotne, tytuł egzekucyjny pozwalający na domaganie się alimentów musi mieć nadaną klauzulę wykonalności, a sprawa znaleźć powinna się u komornika.

O jakich sankcjach administracyjnych mowa? Może być to na przykład zobowiązanie do zarejestrowania się w urzędzie pracy, jeśli dłużnik nie płaci alimentów, ponieważ utracił pracę lub przekazanie informacji o osobie zobowiązanej do rejestru dłużników. Ta ostatnia sankcja może skutkować między innymi problemami z wzięciem kredytu.

Wsparcie merytoryczne znaleźć można na przykład wyszukując hasło radca prawny Wrocław. W przypadku spraw o alimenty, także o przestępstwo niealimentacji, warto powierzyć prowadzenie specjaliście, szczególnie, że najczęściej są to sytuacje, w których emocje biorą górę, niezależnie od tego czy jest się stroną uprawnioną czy zobowiązaną. Prawnik pomoże na chłodno ocenić sprawę i zgromadzić potrzebne dowody.

Materiał reklamowy, pochodzący od partnera serwisu.

Powiązane treści