22 lipca 2022

Czas pracy kierowcy – co musisz o nim wiedzieć? Garść najważniejszych informacji

Czas pracy jest jednym z podstawowych zagadnień związanych z zatrudnieniem pracownika. Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku kierowców zawodowych – w tej branży jest też dodatkowo regulowana przez szereg przepisów. Obowiązkiem zarówno pracownika, jak i pracodawcy, jest przestrzeganie określonych norm. Co zatem należy wiedzieć o czasie pracy kierowcy? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Jak definiuje się czas pracy kierowcy?

Czas pracy kierowcy obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywanym przez niego przewozem drogowym. Należą do nich:

– prowadzenie i obsługa pojazdu,

– załadunek i rozładunek lub nadzór nad nimi, a także nadzór nad osobami, które wsiadają lub wysiadają z pojazdu,

– formalności związane ze spedycją i administracją,

– zapewnienie czystości pojazdu,

– gotowość do wykonania pracy podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek,

– prawidłowe zabezpieczenie przewożonych dóbr.

Czas pracy kierowcy to obszerne zagadnienie, które obejmuje także kilka systemów pracy. To kwestia chętnie podejmowana przez Akademię Czasu Pracy – https://www.akademiaczasupracy.pl/czas-pracy-kierowcy-w-pigulce/. Znajdziesz tam szereg szkoleń, które wyjaśnią Ci wszystkie aspekty związane z czasem pracy kierowców.

Obowiązki pracodawcy wynikające z czasu pracy kierowcy

Przestrzeganie norm w zakresie czasu pracy kierowcy nie leży jedynie na barkach pracownika. Stosowne obowiązki ma także pracodawca. Przede wszystkim musi ewidencjonować czas pracy swojego pracownika. Może to zrobić na kilka sposobów, a do najczęściej wykorzystywanych należą:

– zapisy na wykresówkach,

– wydruki z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,

– pliki pobrane z tachografu lub karty,

– rejestry opracowane na podstawie dokumentów, o których mowa powyżej.

Ewidencja powinna być przechowywana przez 3 lata i w każdej chwili udostępniana na wniosek kierowcy lub odpowiednich służb.

Ponadto pracodawca ma obowiązek uzyskania od kierowcy oświadczenia na piśmie, że ten nie jest zatrudniony w innej firmie – lub musi uzyskać informację o ewentualnym wymiarze zatrudnienia. Nieprzestrzeganie norm w zakresie czasu pracy kierowcy może nieść za sobą poważne konsekwencje – zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy!

Materiał sponsorowany, przygotowany przez partnera serwisu

Powiązane treści