3 lutego 2022

Czym wyróżnia się tłumacz przysięgły i jakich translacji dokonuje?

Uwierzytelnione tłumaczenia są szczególną kategorią przekładów i nie mogą być wykonywane przez zwykłych tłumaczy. Translacja dokumentu o mocy prawnej wymaga spełnienia określonych warunków. Tłumacz przysięgły dysponować musi odpowiednimi uprawnieniami, które są poświadczeniem jego umiejętności. Dlaczego translacje tego typu powinny realizować profesjonalne biura tłumaczeń?

Jakie dokumenty obejmują tłumaczenia uwierzytelnione?

Tłumaczenie dokumentów bywa niezbędne w wielu sytuacjach. Treści tego typu posiadają moc prawną, dlatego też konieczne jest powierzenie ich rzetelnemu tłumaczowi przysięgłemu. Przede wszystkim osoba ta dysponować musi specjalnymi uprawnieniami, które nabywa w ramach zdania egzaminu. Poświadczeniem zgodności tłumaczenia z oryginałem jest umieszczenie na translacji pieczęci wraz z podpisem tłumacza. Realizacji nie może zatem dokonać zwykły tłumacz. Jeżeli stoimy przed koniecznością przetłumaczenia dokumentu, obowiązkowo zwrócić się musimy w stronę profesjonalnego biura.

Tłumacz przysięgły bułgarski wykonuje przekłady wielu rodzajów dokumentów, wymagających uwierzytelnienia. Najczęściej są to akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, testamenty, umowy o pracę, najmu, zwolnienia lekarskie, dokumenty rejestracyjne pojazdów, faktury zakupu, dokumentacje medyczną, polisy ubezpieczeniowe, faktury zakupu, dyplomy ukończenia szkół wyższych i kursów, akty notarialne, pełnomocnictwa, zaświadczenia o statusie studenta, świadectwa szkolne, certyfikaty rezydencji, świadectwa pracy, legitymacje, dowody osobiste, KRS, prawa jazdy czy dokumenty finansowe.

Gwarancja rzetelności i dokładności

Uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów przedstawiane są najczęściej w urzędach bądź instytucjach administracji publicznej danego kraju. Istnieje wiele sytuacji, w których konieczne jest przedłożenie tego typu dokumentacji. Warto zaznaczyć, iż tłumacz przysięgły znajduje się na specjalnej liście Ministerstwa Sprawiedliwości. Dodatkowo na osobie specjalizującej się w wykonywaniu tego typu usługi spoczywają konsekwencje prawne, jeżeli nierzetelnie dokona ona translacji.

Tłumaczenia przysięgłe ukraińskie stanowią dużą część przekładów, wykonywanych przez specjalistyczne biura. Swobodne przemieszczanie się w obrębie całego świata sprawia, że znacznie częściej korzystamy z usługi tego typu. Podejmując pracę w innym państwie, sprowadzając samochód bądź lecząc się za granicami naszego kraju, koniecznie skorzystać musimy ze specjalistycznego wsparcia, które udzielić nam może profesjonalne biuro tłumaczeń Poznań.

Artykuł reklamowy.

Powiązane treści

Salon tatuażu

Salon tatuażu

W dzisiejszych czasach salon tatuażu to miejsce, w którym można wyrazić swoją osobowość, upamiętnić ważne wydarzenia...

czytaj dalej