2 czerwca 2022

Doradztwo BHP – czy warto korzystać z profesjonalnego wsparcia?

Bardzo często zdarza się, że w wykonywanych zawodowo oraz pozazawodowo czynnościach potrzebujemy solidnego wsparcia. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy nie radzimy sobie z pewnymi zagadnieniami lub przekraczają one nasze kompetencje. Podobnie wygląda to w przypadku zadań i zobowiązań związanych z bezpieczeństwem i higieną w zakładach pracy. Przeczytaj, w jakich przypadkach warto skorzystać z pomocy, gdzie możesz znaleźć profesjonalne doradztwo BHP i jakie korzyści z niego płyną.

BHP w zakładzie pracy to priorytet

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy to zbiór praw obowiązków, które służą zachowaniu zdrowia i dbają o ochronę życia pracowników w każdej firmie. Jest to pewnego rodzaju kodeks, którego przestrzeganie zarówno przez pracodawcę, jak i pracowników jest wymogiem określonym  i normowanym przez polskie prawo. Każda nowozatrudniona osoba ma obowiązek odbyć wstępne szkolenie BHP, a coraz częściej do ich przeprowadzenia zatrudnia się profesjonalistów z zewnątrz, którzy zarówno prowadzą specjalistyczne kursy, jak i oferują kompleksowe doradztwo w zakresie BHP. Dzięki fachowej pomocy oraz zajęciom, których zagadnienia dostosowane są idealnie do warunków obowiązujących w przedsiębiorstwie, można zapewnić najwyższej jakości ochronę bezpieczeństwa i higieny oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia ewentualnych wypadków w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Należy podkreślić, że w przypadku obsługi, nadzoru i doradztwa BHP przywilej korzystania z usług firm zewnętrznych mają jedynie firmy zatrudniające do 100 pracowników. Kiedy zatrudnionych osób w przedsiębiorstwie jest więcej, pracodawca musi utworzyć tak zwaną służbę BHP, czyli mówiąc prościej zatrudnić specjalistę od BHP na cały lub część etatu.

Doradztwo BHP – dlaczego warto z niego korzystać?

Doradztwo BHP to szeroki wachlarz usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy świadczonych przez zewnętrzne firmy specjalizujące się w tej dziedzinie. Zajmują się one wdrażaniem rozwiązań BHP, prowadzeniem szkoleń wstępnych dla nowoprzyjętych pracowników i okresowych dla pracowników z dłuższym stażem. Zewnętrzne firmy pomagają też w dokumentacji ocen ryzyka zawodowego oraz wspierają podejmowanie decyzji i implikowanie rozwiązań zgodnych z zachowaniem zdrowia i życia pracowników, a także poszanowaniem Kodeksu Pracy.

Doradztwo BHP to również bezcenne wskazywanie poprawności wykonywanych działań w przypadku pracy szczególnie ryzykownej, dzięki czemu zastosowane będą odpowiednie środki ochronne. Korzystając z doradztwa w zakresie BHP świadczonego przez zewnętrznych specjalistów nie trzeba bać się o niedopilnowanie lub pominięcie pewnych kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną w zakładzie pracy. Wystosowane przez lata metody oraz bogaty zasób wiedzy i praktyki gwarantuje najwyższej klasy obsługę firm.

Jedną z firm, która od lat świadczy profesjonalne usługi tego typu jest firma Tarbonus. Ważne jest, aby w przypadku decydowania się na zatrudnienie zewnętrznych jednostek do opieki nad zdrowiem i życiem pracowników korzystać właśnie z wysoce wyspecjalizowanych firm, które posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie BHP.

Doradztwo BHP – co jeszcze wchodzi w jego zakres?

Doradztwo BHP to również szereg innych korzyści uzupełniające te wymienione wcześniej. Firmy oferujące wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oferują także wsparcie przy ochronie przeciwpożarowej i ochronie środowiska. W zakres działań firm wchodzi również ocena ryzyka zawodowego oraz ryzyka procesowego. Firmy kontrolują też maszyny i urządzenia, które wykorzystywane są w firmie i oceniają je pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracowników oprócz przeprowadzenia solidnych i niezwykle wartościowych szkoleń wyposaża się także w środki ochrony indywidualnej odpowiadające stanowiskom pracy, które wykonują.

Szeroki zakres działań odnosi się oczywiście do różnych firm, których oferta może być zróżnicowana, a wiele z nich prowadzi znacznie szerszą działalność. Przykładowo firma Tarbonus pomaga również w doradztwie gospodarczym, w tym analizach ekonomiczno-finansowych i doradztwie strategicznym, a także wspiera tworzenie biznesplanów, prowadzenie księgowości, pomaga przy pozyskiwaniu kredytów, leasingów, factoringów oraz wycenie przedsiębiorstwa i jego majątku.

Doradztwo BHP to także korzyści dla portfela

Dzięki korzystaniu z usług doradztwa z zakresu BHP z zewnętrznych firm można sporo zaoszczędzić. Pracę zleca się profesjonalistom, którzy posiadają pełnię specjalistycznej wiedzy, przez co nie trzeba zatrudniać dodatkowej osoby na pełen lub część etatu. Oczywiście, jak wspomniano już wcześniej dotyczy to firm, w których pracuje mniej niż 100 osób. Dzięki tego typu firmom zatrudnieni otrzymują profesjonalne wsparcie od osób znających się na rzeczy i potrafiących poradzić sobie z wszelkimi problemami z dziedziny BHP. Ponadto pracodawca ma pewność, że uniknie ewentualnych kar za niedopilnowanie zasad płynących z Kodeksu Pracy.

Korzystanie z doradztwa BHP to gwarant spokoju i bezpieczeństwa

Wymienione korzyści i zalety płynące z korzystania z zewnętrznego doradztwa BHP z pewnością zabezpieczą pracodawcę i pracowników przed ewentualnymi konsekwencjami płynącymi z uchybień. To również wsparcie dla właściciela firmy, który może powierzyć najważniejsze zadania specjalistom, a także ulga dla portfela, gdyż nie musi zatrudniać dodatkowej osoby w firmie. Doradztwo to pomoc na wielu płaszczyznach, co jest naprawdę przydatne w trakcie prowadzenia działalności zatrudniającej pracowników.

Artykuł gościnny.

Powiązane treści