17 lutego 2022

Kto pomóc nam może złożyć wniosek o upadłość?

Problemy finansowe w wielu przypadkach sprawiają, że przedsiębiorstwo bądź konsument stają się niewypłacalni. Brak możliwości spłaty długów nie oznacza jednak, iż sytuacja, w jakiej dłużnik się znalazł, jest bez wyjścia. Współpraca z doświadczoną kancelarią prawną oraz sporządzony wniosek o upadłość mogą w znacznym stopniu zminimalizować trudności finansowe.

Wsparcie kancelarii prawnej

Dynamika sytuacji życiowej sprawia, że każdego z nas w pewnym momencie dotyczyć mogą problemy finansowe. Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z wieloma wyzwaniami. Wiele firm zmaga się z problemami finansowymi, które z czasem okazują się być nie do przejścia. Narastające długi powodują, że z czasem przedsiębiorstwo zmuszone może zostać do ogłoszenia upadłości. Sytuacja tego typu dotknie nie tylko dłużnika, ale także kadrę menadżerską, kontrahentów oraz pracowników. Oczywiście warto wówczas zwrócić się o pomoc w stronę doświadczonych specjalistów z dziedziny prawa upadłościowego.

Upadłość kancelaria Warszawa współpracę rozpocznie od dokładnego zbadania sytuacji finansowej klienta w oparciu o dokumenty finansowe, analizując jednocześnie przesłanki związane z niewypłacalnością. Ważna jest także ocena czynności związanych z majątkiem – np. sprzedaż, spłata długów czy darowizna. Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz ustalony zostaje termin odnośnie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Pomoc dla firm oraz osób prywatnych

Wniosek o upadłość Warszawa przygotowywany jest wspólnie z prawnikami, którzy dysponują niezbędną wiedzą, która pozwala etap ten zrealizować dokładnie i sumiennie. Gromadzone wówczas są także niezbędne załączniki, których obecność dokładnie regulują odpowiednie przepisy prawne. Kancelaria reprezentuje dłużnika przed sądami upadłościowymi, sędzią-komisarzem bądź pozasądowymi organami postępowania. Ważne jest również nieustanne kontrolowanie wszelkich czynności dokonywanych przez syndyka. Prawnicy sporządzają pisma procesowe, jak i środki zaskarżania w toku realizacji postępowania upadłościowego.

Zdarza się, iż konieczne jest wszczęcie postępowań odrębnych (upadłości deweloperskiej, banków czy spółdzielczych kas oszczędnościowych). Wówczas kancelaria zobowiązuje się do kompleksowego doradztwa. Jeżeli stroną postępowania jest osoba prywatna, prawnicy świadczą pomoc w upadłości konsumenckiej Warszawa.

Artykuł reklamowy.

 

Powiązane treści