26 sierpnia 2021

Na co zwrócić uwagę wybierając doradcę biznesowego?

Wielu przedsiębiorców rozważa podjęcie współpracy z doradcą biznesowym, jednak nie każdy się na to decyduje. Obecnie wybór eksperta jest trudny – wielu fachowców reklamuje się w internecie, jednak nie każdy faktycznie posiada wszystkie kompetencje. Czym więc kierować się przy wyborze doradcy biznesowego?

Doradztwo biznesowe – co to jest?

Doradztwo biznesowe to usługa, która obejmuje szereg dziedzin. W praktyce konsultanci biznesowi mogą udzielać porad dotyczących takich działów biznesu, jak:

  • zarządzanie zasobami ludzkimi;
  • marketing;
  • finanse i księgowość;
  • procesy produkcyjne;
  • optymalizacja;
  • cyfryzacja.

Niezależnie jednak, w czym się specjalizują, ich współpraca zawsze ma na celu rozwój firmy korzystającej z ich usług oraz wymierne ekonomiczne korzyści. Ich działania mogą obejmować wdrażanie nowych rozwiązań, zarządzanie kryzysowe lub stworzenie strategii dla przedsiębiorstwa.

Jak wybrać doradcę biznesowego?

Doradca biznesowy powinien być przede wszystkim doświadczony. Jego umiejętności musi potwierdzać coś więcej niż wpis w CV. Certyfikowani i doświadczeni specjaliści są łatwo dostępni dla przedsiębiorców w serwisie Redegate. Jednak co jeszcze powinno wyróżniać dobrego doradcę?

Umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne

Na spotkaniach biznesowych z kontrahentami lub klientami doradca często pełni rolę reprezentanta firmy. Do jego zadań należy negocjacja warunków umowy oraz prezentacja oferty. Z tego względu warto upewnić się, że jest on zaznajomiony z technikami sprzedaży i potrafi skutecznie wykorzystać je w praktyce. Powinien także być elastyczny i dobrze rozumieć swojego partnera. Zazwyczaj te kompetencje można zauważyć już podczas pierwszej rozmowy. Warto więc spotkać się z doradcą na żywo przed podpisaniem umowy.

Wiedza na temat ekonomii

Warunki na rynku nieustannie się zmieniają, dlatego też liczy się znajomość procesów gospodarczych i zasad finansowania. Dzięki temu doradca jest w stanie przewidzieć nadchodzące zmiany i dobrać najbardziej efektywny sposób zarządzania zasobami finansowymi danej firmy. Z tego powodu warto korzystać z usług konsultantów, którzy mają doświadczenie w instytucjach finansowych lub regularnie biorą udział w kursach poszerzających ich wiedzę.

Zdolności komunikacyjne

Każdy doradca biznesowy powinien posiadać nienaganną kulturę osobistą oraz zdolność do przekazywania swojej wiedzy. Powinien potrafić wytłumaczyć partnerom, w czym według niego leży problem i jak najlepiej poradzić sobie z danym wyzwaniem biznesowym. Często jego pomysły mogą być przyjęte chłodno przez pracowników. W takim wypadku zdolności komunikacyjne są wręcz niezbędne.

Doświadczenie w branży

Najlepiej jest zaufać ekspertowi, który od lat zdobywa doświadczenie w danej branży. Jego praktyczna wiedza może pomóc mu przewidzieć potencjalne trudności czy ukryte koszty. Wysoce wyspecjalizowany doradca będzie także znał tajniki procesów biznesowych specyficznych dla danej gałęzi biznesu. Z pewnością ułatwi to komunikację z przedsiębiorcą i usprawni współpracę.

Doradztwo biznesowe – korzyści

Główną wartością dodaną, jaką zyskuje się na współpracy z doradcą biznesowym, jest spojrzenie na strukturę biznesu z nowej perspektywy. Osoba z zewnątrz nie jest narażona na działanie emocji spowodowanych przywiązaniem do firmy, dzięki czemu może chłodno ocenić szanse na sukces danego projektu. Usługi doradcy mogą być także nieocenione podczas kryzysu gospodarczego, kiedy firma niezwłocznie potrzebuje pomocy.

Artykuł gościnny.

Powiązane treści