24 maja 2021

Ocena B dla GEFCO za działania na rzecz klimatu

GEFCO, światowy ekspert w dziedzinie logistyki łańcucha dostaw, w 2020 roku zyskało ocenę B według CDP, czyli międzynarodowej organizacji proekologicznej. Rezultat ten staje się potwierdzeniem konsekwentnych działań Grupy GEFCO na rzecz klimatu.

Kwestionariusz organizacji CDP uściśla zasady dla firm w zakresie informowania o krokach podejmowanych na rzecz klimatu, które obejmują cele i strategie środowiskowe, zarządzanie i politykę, a także analizę scenariuszy. Już od 2019 roku Grupa GEFCO z dużą skrupulatnością odpowiada na formularz, dzięki czemu osiągnęła postępy w kilku kategoriach CTP, uzyskując tym samym wynik wyższy od średniej w branży.

W 2020 roku GEFCO uruchomiło Dział Doskonałości Operacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju, co wiąże się z awansem firmy w kategorii biznesowej.  Grupa doceniona została ponadto za zauważalną poprawę jeśli chodzi o inicjatywy na rzecz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń poprzez zobowiązanie do redukcji emisji CO2 o 2%. Inicjatywy te wspierają testy samochodów ciężarowych zasilanych gazem ziemnym w kilku krajach Europy, a także udział megaciężarówek w transporcie dużych ładunków w Hiszpanii. GEFCO osiągnęło ponadto postępy w dziedzinie zarządzania emisjami w łańcuchu wartości poprzez aktywną kooperację z dostawcami w celu zmniejszenia wpływu na środowisko. Podniesione zostały także standardy jeśli chodzi o jawność danych i informacji dotyczących ryzyka i zarządzania.

„To niezwykle motywujące, że zostaliśmy docenieni za dokonania w kilku kluczowych kategoriach i otrzymaliśmy wskazówki, gdzie możemy wzmocnić nasze zobowiązania” – mówi Anne-Brigitte Spitzbarth, wiceprezes Działu Doskonałości Operacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju w GEFCO. „Zaangażowaliśmy również Aldo Diaz-Sancheza, eksperta w dziedzinie strategii niskoemisyjnej, który pomoże nam zdefiniować i przyspieszyć realizację strategii redukcji emisji dwutlenku węgla, począwszy od 2021 roku. Nasza stała obecność w rejestrze organizacji CDP daje nam duże możliwości uczenia się, tworzenia punktów odniesienia oraz identyfikowania obszarów, w których możemy osiągnąć zmianę dla naszych pracowników, partnerów i klientów poprzez działania na rzecz środowiska”.

Materiał reklamowy, przygotowany przez partnera serwisu.

Powiązane treści