15 lipca 2021

Spowodowałeś wypadek? Co dalej?

W wyniku zdarzenia drogowego mogą ucierpieć wyłącznie samochody lub dodatkowo również kierowcy i pasażerowie. W pierwszym przypadku, mamy do czynienia z kolizją, w drugim zaś z wypadkiem drogowym. Każda sytuacja wymaga innego zachowania jej uczestników. Najważniejszą zasadą jednak w postępowaniu po wypadku i kolizji jest zachowanie bezpieczeństwa zarówno w odniesieniu do siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Niełatwo o uniwersalny schemat postępowania do każdego przypadku, ponieważ każde zdarzenie jest inne i różne są też konsekwencje.

Pierwsze kroki

Jeśli uczestniczyłeś w kolizji drogowej, do twoich obowiązków należy usunięcie samochodu z drogi, aby nie blokować jej przejazdu. W razie potrzeby, należy też pozbierać szkło lub inne części auta, a sam samochód przestawić w bezpiecznym miejscu, najczęściej jest to pobocze, ale jeśli pojazd nie jest unieruchomiony, można się nim zatrzymać na najbliższym parkingu lub stacji benzynowej. Właściciele pojazdów, blokujących drogę, mogą zostać ukarani mandatem przez policję za utrudnianie ruchu i stwarzanie zagrożenia na drodze.

Jeśli uda nam się dojść do porozumienia z osobą lub osobami uczestniczącymi w tym samym zdarzeniu, nie ma potrzeby wzywania policji, wystarczy spisać właściwe oświadczenie. Dobrze jest mieć wcześniej przygotowany druk, w przeciwnym wypadku oświadczenie takie można spisać odręcznie na kartce papieru. Powinno ono zawierać dane sprawcy kolizji drogowej, dane z prawa jazdy, nazwę firmy ubezpieczeniowej, numer polisy i czas trwania ubezpieczenia, a także opis okoliczności kolizji drogowej z dokładną datą, godziną, miejscem, przyczyną kolizji ze wskazaniem jej winowajcy. Brak tych informacji może spowodować odmowę wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe, argumentując to brakiem wystarczających dowodów na winę sprawcy.

Jeśli nie jesteśmy w stanie porozumieć się z drugą stroną zdarzenia lub nie możemy ustalić po czyjej stronie leży wina, będziemy zmuszeni wezwać policję, która ustali winę i spisze protokół dla dalszego postępowania przed sądem lub w firmie ubezpieczeniowej. Wezwanie policji do zdarzenia wiąże się z nałożeniem mandatu na sprawcę kolizji.

Wypadek samochodowy – co musisz wiedzieć

W wypadku samochodowym uszkodzone zostają pojazdy, ale też są osoby poszkodowane. Kluczowe w tym przypadku staje się pozostawienie pojazdów w tym miejscu, gdzie się zatrzymały w chwili wypadku i odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Pozostawiony w miejscu zdarzenia pojazd jest twardym dowodem w sprawie ustalenia winowajcy zdarzenia. W oczekiwaniu na przyjazd policji, należy udzielić pierwszej pomocy osobom, które tego potrzebują, a w razie konieczności – przeniesienie ich w bezpieczne miejsce (w przypadku pożaru zapalenia się pojazdu). Pamiętajmy, aby włączyć światła awaryjne w swoim samochodzie, zaciągnięciu hamulca ręcznego, wyciągnięciu kluczyków ze stacyjki i postawieniu trójkąta awaryjnego, informując w ten sposób innych uczestników ruchu drogowego o zdarzeniu i utrudnieniu na drodze. Warto spisać również dane wszystkich świadków wypadku, których zeznania mogą się przydać w ustaleniu winnego.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Właściciel pojazdu uszkodzonego w wyniku zdarzenia drogowego może liczyć na odszkodowanie w ramach ubezpieczenia OC. Należy pamiętać przy tym, że ubezpieczenie to nie jest przypisane do kierowcy, ale do konkretnego samochodu, dlatego o wypłatę odszkodowania ubiegać się może wyłącznie jego właściciel. Polisa OC obejmuje rekompensatę szkód, powstałych w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego i dotyczy to zarówno powstałych szkód osobowych, jak i materialnych. Zaznaczyć należy, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczowe wyrządzone przez kierowcę względem właściciela auta.

Niektórzy właściciele aut decydują się na wykupienie polisy AC, z którego możemy pokryć koszty naprawy własnego pojazdu w przypadku, kiedy to my jesteśmy winowajcami kolizji lub wypadku. Często jej zakres obejmuje również takie sytuacje, jak zniszczenie czy kradzież samochodu. W razie odmowy wypłaty odszkodowania z OC i AC, osoba poszkodowana ma prawo wystąpić do właściwego towarzystwa o ponowne rozpatrzenie sprawy, a następnie może wejść na drogę sądową.

Artykuł gościnny.

Powiązane treści