27 kwietnia 2021

Umowa kupna-sprzedaży samochodu, o czym pamiętać i jak się zabezpieczyć?

Jeśli zdecydowałeś się na zakup lub sprzedaż samochodu używanego, dzięki nam zrobisz to sprawnie i bezpiecznie. Umowa kupna-sprzedaży samochodu to jedna z najczęściej zawieranych umów. Choć kodeks cywilny nie definiuje wprost takiej umowy, to powinna ona posiadać pewne konieczne cechy związane z charakterem transakcji. Zobacz, z jakich elementów powinna składać się umowa kupna-sprzedaży samochodu, a także jakie triki pozwolą zabezpieczyć lepiej Twój interes prawny.

Przede wszystkim, bądź ostrożny!

Zakup używanego samochodu to zawsze pewne ryzyko. Wielu sprzedawców nie jest do końca szczerych co do stanu technicznego pojazdu lub jego historii lub nawet nie mają takiej wiedzy. Dlatego przed podpisaniem umowy w pierwszej kolejności warto sprawdzić pojazd na stacji diagnostycznej i w ten sposób potwierdzić informacje przekazane przez sprzedającego. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu zabezpiecza obie strony transakcji przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi. Zaś zbywcy powinni sprawdzić komu sprzedają samochód. Niejednokrotnie sprzedający pojazdu może stać się ofiarą oszustwa lub wyłudzenia.

Umowa kupna sprzedaży – podstawowe elementy

Przede wszystkim umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zostać zawarta na piśmie. Podstawowy wzór umowy jest bardzo prosty. Standardowymi elementami, które muszą zostać w niej zawarte są:

  • Oznaczenie sprzedawcy i kupującego danymi takimi jak: imię, nazwisko, adres, PESEL/NIP i opcjonalnie numer i seria dowodu osobistego;
  • Data umowy – istotne ze względów podatkowych i urzędowych;
  • Data przekazania pojazdu;
  • Przedmiot umowy – warto opisać go dokładnie: marka, rok produkcji, numer VIN, nr rejestracyjny, przebieg, kolor;
  • Kwota transakcji;
  • Oświadczenie zbywcy o byciu właścicielem pojazdu;
  • Lista dokumentów i kluczyków przekazanych wraz z pojazdem;
  • Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym samochodu;
  • Oświadczenie o tym, która strona opłaca PCC (najczęściej kupujący)
  • Pozostałe ustalenia między stronami.

Istnieje kilka niuansów, o których warto pamiętać podczas tworzenia umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Przede wszystkim powinno się bardzo dokładnie opisać stan pojazdu w jakim przejmuje go nabywca. Samo oświadczenie nabywcy zawarte w umowie może być niewystarczającym zabezpieczeniem dla sprzedającego przed ewentualnym powództwem o zapłatę z tytułu rękojmi. Do umowy można dołączyć załącznik w postaci protokołu zdawczo-odbiorczego, a w nim wymienić znane nabywcy usterki i wady techniczne pojazdu.

Bardzo dokładnie opisany stan techniczny pojazdu może być również remedium na problemy związane z zapłatą podatku od czynności prawnych. Często zdarza się, że pojazd sprzedawany jest w okazyjnej cenie ponieważ zawiera wiele uszkodzeń, które nabywca chętnie naprawi. Jednak okazyjna cena z perspektywy urzędu skarbowego może wyglądać jak chęć ominięcia zapłaty podatku lub nawet czynność prawna pozorna. Toteż gdy w umowie nie jest wskazany wyraźnie zły stan pojazdu urząd skarbowy po przeprowadzeniu kontroli może zażądać znacznie wyższego podatku od tej czynności prawnej niż faktyczna kwota zawarta na umowie i zapłacona zbywcy. Dzieje się tak, gdyż urząd określa podstawę podatku w oparciu o cenę rynkową, a nie transakcyjną. Aby uchronić się przed tymi nieprzyjemnościami jako załącznik do umowy można dołączyć również zdjęcia pojazdu, które dokumentować będą stan na dzień zawartej umowy.

O czym trzeba pamiętać podczas podpisania umowy?

Przede wszystkim należy sprawdzić czy kupujący faktycznie jest kupującym, a sprzedający, sprzedawcą. To istotne, ponieważ można paść ofiarą sytuacji, w której samochód zbywany jest bez zgody i wiedzy faktycznego właściciela pojazdu, lub auto kupowane jest na tak zwanego słupa, co najczęściej świadczy o nieszczerych pobudkach kupującego. Ponadto taka transakcja jest nielegalna i nieważna, a osoba, która faktycznie podpisuje umowę fałszuje dokument, co stanowi przestępstwo.

Dodatkowo warto dokładnie sprawdzić kartę pojazdu i dowód rejestracyjny. Sprawdzić, czy auto które kupujemy posiada zgodny numer VIN do tego, zawartego w dowodzie, a także czy nie ma braków w ciągłości posiadania samochodu, co może stanowić wadę prawną, której konsekwencją będzie brak zgody urzędu na zarejestrowania pojazdu.

Pamiętaj o wpisaniu na umowie przebiegu samochodu, to może uchronić przed problemami związanymi z podejrzeniem przekręconego licznika.

O czym pamiętać po podpisaniu umowy?

Niestety podpisanie umowy nie jest jedyną czynnością jakiej należy dokonać zbywając lub nabywając samochód. Zarówno sprzedający jak i kupujący musi dokonać pewnych czynności urzędowych w dość krótkich terminach od zawarcia umowy.

Sprzedawca

#1 W ciągu 30 dni od zawarcia umowy powinien zgłosić fakt zbycia pojazdu w urzędzie miasta. Co prawda sprzedającemu nie grożą żadne sankcje prawne związane stricte z tą czynnością, jednak dzięki temu może uchronić się przed nieprzyjemnościami związanymi z  przyszłymi wykroczeniami lub przestępstwami spowodowanymi przez nowego właściciela pojazdu, jeśli on nie dokona przerejestrowania.

#2 Ponadto sprzedający powinien poinformować ubezpieczyciela pojazdu o zmianie właściciela. To czynność, która jest w interesie zbywcy, gdyż dzięki niej może liczyć na zwrot części składki a także nie będzie otrzymywać przyszłych wezwań do zapłaty OC. W obu tych miejscach konieczne będzie okazanie umowy kupna-sprzedaży samochodu.

Kupujący

#1 Powinien w terminie 14 dni powinien zapłacić podatek PCC, do zgłoszenia dochodzi na formularzu PCC-3. Wysokość podatku to 2% ceny rynkowej, co w praktyce najczęściej tożsame jest z kwotą zawartą na umowie. Obecnie nie trzeba osobiście stawiać się w urzędzie skarbowym, wystarczy złożyć deklarację za pośrednictwem strony internetowej.

#2 Po dokonaniu zapłaty podatku, kolejnym ważnym terminem jest ten, na zarejestrowanie pojazdu. Wynosi on 30 dni i wiąże się z kolejnymi opłatami. Za rejestrację samochodu zapłacisz 179 zł.

#3 W dalszej kolejności kupujący musi skontaktować się z ubezpieczycielem. Prawdopodobnie sprzedający zgłosił fakt zbycia pojazdu, a więc możesz dokonać przepisania polisy OC i jej rekalkulacji lub całkowicie zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe na to, które posiada lepszą ofertę. Dzięki temu uzyskasz dobre warunki ubezpieczeniowe.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu to czynność, którą większość z nas przynajmniej raz w życiu dokona. Toteż warto pamiętać o pewnych elementach, które sprawniej i bezpieczniej pozwolą na przejście przez cały ten proces. Jeśli obecnie szukasz samochodu używanego skorzystaj z oferty https://samochody.pl/.

Treść promocyjna.

Powiązane treści