13 maja 2021

Wszystko o olejach stosowanych w przemyśle

Na pierwszą myśl słowo „olej” kojarzy się albo ze smażeniem na patelni, albo z eksploatowaniem go w samochodzie. Pierwsza z tych czynności jest stosunkowo niezdrowa i nieobowiązkowa. Bez drugiej natomiast żaden silnik nie będzie żywotny.

Oleje mają za zadanie zapewnić odpowiednią smarowność wszystkim ruchomym elementom silnika po to, by uchronić je przed ścieraniem czy pękaniem. Nie jest to jednak ich jedyne zastosowanie, gdyż dobry olej powinien gwarantować jeszcze prawidłowe schładzanie jednostki napędowej, chronić przed powstawaniem korozji, a także zapobiegać przed osadzaniem się szkodliwych dla niego nieczystości.

Oleje w maszynach produkcyjnych

Oprócz samochodów czy motocykli oleje stosowane są również w wielu dziedzinach przemysłu. Spójrzmy na to najprościej jak się da. Maszyny produkcyjne również działają na zasadzie silników, potrzebujących regularnego smarowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Należy zwracać uwagę również na to, że w większości przypadków środki smarne muszą posiadać określone certyfikaty, wystawiane na podstawie ich wpływu na zdrowie człowieka.

Nie jedynym, ale bardzo kolosalnym przykładem może być chociażby branża spożywcza. Oleje wykorzystywane w maszynach produkujących żywność muszą być dokładnie sprawdzone, gdyż w przypadku złego ich doboru może dojść do poważnych tragedii.

Oleje hydrauliczne i przekładniowe

Ten typ olejów stosuje się głównie w celu smarowania układów hydraulicznych oraz elementów przekładniowych chociażby w maszynach rolniczych. Co ważne, nie jest to ich jedyna zaleta. Oleje te charakteryzują takie cechy, jak chociażby odporność na utlenianie czy tworzenie się piany.

Klasyfikacja olejów hydraulicznych odbywa się na zasadzie powszechnych norm ISO 6743-4. W skład tych wytycznych zalicza się trzy podgrupy, a mianowicie układy hydrostatyczne, ognioodporne płyny hydrauliczne oraz biodegradowalne płyny hydrauliczne. Wewnątrz tych grup znajdują się podgrupy, składające się z oznaczeń dwu, trzy lub czteroliterowych. Każda litera precyzyjnie mówi nam o zastosowaniu i właściwościach substancji smarnej.

Oleje sprężarkowe

Sprężarki są stosowane niemalże w każdej dziedzinie naszego życia. Awaria takiego urządzenia chociażby w elektrowni może skutkować poważnym osłabieniem obiegu i pozbawić prądu wielu mieszkańców. Z tego względu oleje sprężarkowe muszą być odporne na nagłe zmiany temperatury i ciśnienia oraz na inne niesprzyjające jej pracy warunki.

W kwestii doboru oleju sprężarkowego, dystrybutor olejów zaleca, aby zwracać uwagę przede wszystkim na rodzaj gazu przepływającego przez instalację, jego gęstość, a także zakres zmiany temperatury, prędkości i ciśnienia. Określenie typu przebiega podobnie, jak w przypadku olejów hydraulicznych i unormowane jest na podstawie ISO.

Oleje do hartowania

Nawet w procesie obróbki cieplnej metali konieczne jest stosowanie oleju. Zabieg hartowania jest niczym innym jak wzmocnieniem struktury stali poprzez nagrzanie jej do odpowiednio wysokiej temperatury, a następnie zanurzenie jej w wodzie lub oleju. Badania twardości i udarności wykazują, że metal zanurzony w oleju hartowniczym jest zdecydowanie mocniejszy, lecz pozbawiony plastyczności.

Materiał reklamowy, przygotowany przez partnera serwisu.

Powiązane treści