9 stycznia 2024

Rozliczenia dochodów za granicą: zasady obowiązujące dla pracujących w Niemczech

W Niemczech po zakończeniu roku podatkowego konieczne jest rozliczenie przychodów i zaliczek na podatek dochodowy. W wielu przypadkach można liczyć na zwrot nadpłaconej kwoty, choć czasami trzeba uregulować dług wobec urzędu skarbowego. Jak przebiega rozliczanie podatków w Niemczech?

Rozliczanie przychodów w Niemczech

W Niemczech każda osoba musi rozliczyć się z Finanzamt – niemieckim urzędem skarbowym. Następuje to poprzez złożenie odpowiednich dokumentów, w ustawowym terminie. Na podstawie takich deklaracji możliwe jest określenie, czy pracownik musi dopłacić do podatku, czy może ubiegać się o zwrot nadpłaconych składek.

W Niemczech rozliczenia różnią się w zależności od czasu przepracowanego w tym kraju. Osoby, które podejmowały pracę na terenie tego państwa przez okres nie dłuższy niż 183 dni, nie mogą odliczyć ulg czy rozliczać się z małżonkiem. Pracownicy przebywający w Niemczech przez ponad pół roku jako rezydenci podatkowi w tym kraju, kwalifikują się do rozliczenia nieograniczonego. Umożliwia ono skorzystanie z osobistych i rodzinnych ulg podatkowych.

Ulgi podatkowe w Niemczech

Rozliczenia podatkowe z Niemiec na zasadach nieograniczonych umożliwiają odliczenie ulg. To m.in. koszty związane z dojazdem do pracy, wynajmem mieszkania czy mediami. Często istnieje również opcja odliczenia ulg za dzieci czy prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego.

W Niemczech konieczne jest płacenie podatku solidarnościowego oraz kościelnego. Osoby, które mają dzieci, mogą obniżyć należną kwotę. Wypełniając deklarację podatkową, można uwzględnić osoby niepełnoletnie oraz młodych dorosłych do 25. roku życia, pod warunkiem że wciąż się uczą. Wówczas potrzebne jest zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.

Z dodatkowych ulg mogą skorzystać również samotni rodzice czy osoby zajmujące się dziećmi niepełnosprawnymi.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatków w Niemczech?

Każdy pracownik powinien otrzymać od niemieckiego pracodawcy kartę podatkową – Lohnsteuerbescheinigung. Taki dokument zwykle jest wysyłany do końca lutego roku następującego po tym, którego dotyczy rozliczenie. W karcie znajdują się najważniejsze informacje o uzyskiwanych przychodach i pobranych zaliczkach, a także numer identyfikacji podatkowej, adres pracodawcy, klasa podatkowa czy data urodzenia pracownika. To odpowiednik polskiego PIT-11.

Karty podatkowe są niezbędne do stworzenia zbiorczego dokumentu, na podstawie którego możliwe jest wyliczenie należnego podatku. Osoby pracujące w kilku różnych krajach, np. również w Polsce, powinny przygotować również druk EU-EWR.

Kiedy należy złożyć deklarację podatkową?

Deklaracja, w której znajdują się informacje ze wszystkich wydanych kart podatkowych, powinna zostać złożona do 31 lipca. Finanzamt podejmuje decyzję na temat przyznania ewentualnego zwrotu podatku w ciągu 3-6 miesięcy.

Złożenie deklaracji podatkowej jest obowiązkowe. W Niemczech można jednak rozliczyć się nawet za 4 lata wstecz.

Artykuł sponsorowany.

Powiązane treści