31 lipca 2023

Death grip syndrome, czyli anorgazmia – co to za dysfunkcja i jak ją leczyć?

Brak zdolności osiągnięcia satysfakcji seksualnej to poważny problem, który może wpływać na poziom zadowolenia w relacji z partnerem. Anorgazmia może być spowodowana kilkoma czynnikami, jednak w przypadku mężczyzn problem ten dotyczy najczęściej tak zwanego death grip syndrome. Z czego wynika? Jak sobie poradzić z taką sytuacją?

Anorgazmia pierwotna i wtórna

Anorgazmia to stan, w którym pomimo zastosowania odpowiednich technik pobudzających, zdolność do osiągnięcia satysfakcji seksualnych zostaje całkowicie zniesiona. Przyczyn takiego zjawiska może być wiele, jednak kluczowe znaczenie w identyfikacji źródła problemu ma historia zbliżeń konkretnej osoby. Anorgazmia pierwotna dotyczy osób, które pomimo licznych starań nigdy w przeszłości nie osiągnęły orgazmu. Problem ten z reguły częściej dotyka populację kobiet, jednak obserwuje się również przypadki występowania takiego zjawiska wśród mężczyzn.

Zdecydowanie bardziej powszechna jest anorgazmia wtórna, w której pod wpływem wybranych czynników zanika wcześniej posiadana zdolność do szczytowania. Rozpoznanie przyczyn takiego zjawiska jest złożone i opiera się na analizie wieloczynnikowej, w której pod uwagę bierze się między innymi zbyt niski poziom hormonów płciowych, przewlekłe zmęczenie, choroby somatyczne, silny stres emocjonalny oraz uzależnienie od masturbacji.

Anorgazmia – objawy u mężczyzn

Brak zdolności osiągnięcia satysfakcji seksualnej skutkuje wzrostem frustracji, spadkiem pewności siebie oraz pogarszającą się relacją z partnerem. Death grip syndrome może występować również wtedy, gdy wraz z odczuwanym poziomem podniecenia nie ma możliwości osiągnięcia orgazmu. Anorgazmia jest najczęściej mylona z impotencją, mimo że oba zjawiska obejmują zupełnie inne aspekty sfery intymnej. Impotencja męska dotyczy bowiem problemów z erekcją i niemocy seksualnej, natomiast przy anorgazmii zaburzony jest wyłącznie moment końcowy, czyli szczytowanie i związany z nim – w przypadku mężczyzn – wytrysk.

Anorgazmia – przyczyny

Anorgazmia jest poważnym problemem, którego nie można lekceważyć. Pierwotnych przyczyn tego stanu poszukuje się wśród głębokich uszkodzeń neurologicznych i zaburzeń hormonalnych, dlatego tego typu sytuacja wymaga konsultacji z seksuologiem lub ginekologiem. Bardziej złożony problem dotyczy nabytego braku zdolności do orgazmu, co może być wynikiem przeżytych traumatycznych zdarzeń, niewłaściwej komunikacji z partnerem lub przewlekłych chorób psychosomatycznych.

Do anorgazmii wtórnej często prowadzi również zbyt częsta i intensywna masturbacja, która skutkuje spadkiem wrażliwości receptorów czuciowych w obrębie narządów płciowych. Dotyczy to szczególnie kobiet korzystających od lat z wibratorów i masturbatorów, a także mężczyzn masturbujących się przy wykorzystaniu zbyt dużej ilości siły chwytu ręki. Od charakterystyki ostatniej z wymienionych sytuacji nazwę wzięła alternatywna nazwa tego stanu w odniesieniu do populacji męskiej, czyli death grip syndrome.

Brak zdolności do osiągnięcia satysfakcji seksualnej może się również uaktywniać wyłącznie w wybranych warunkach – wówczas takie zjawisko nosi nazwę anorgazmii sytuacyjnej. Najpowszechniejszym wariantem takiego stanu jest brak zdolności do orgazmu podczas zbliżeń z partnerem, pomimo możliwości jego osiągnięcia w wyniku samodzielnej masturbacji. Anorgazmia sytuacyjna prowadzi do stopniowego pogarszania relacji i może skutkować poważnym kryzysem w związku.

Leczenie – anorgazmia pierwotna, wtórna i sytuacyjna

Dysfunkcja ta, niezależnie od występującego u danej osoby typu zaburzenia, wymaga niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań. W przypadku pierwotnego charakteru tego stanu niezbędne jest przeprowadzenie głębszej diagnostyki – wizyta u lekarza endokrynologa, seksuologa lub ginekologa pozwoli odnaleźć źródło problemu. Nierzadko zdarza się bowiem, że przyczyną anorgazmii są nieprawidłowości anatomiczne, zaburzenia pracy przysadki i podwzgórza lub przewlekłe choroby narządów płciowych.

W przypadku anorgazmii wtórnej warto dokonać analizy sytuacji, w której objawy zaburzenia uaktywniły się. Istnieje bowiem szansa, że likwidacja poziomu stresu, rezygnacja z eksperymentowania z masturbacją i poprawa ogólnego komfortu psychicznego całkowicie rozwiążą zaistniały problem.

Z kolei anorgazmia sytuacyjna może się wiązać ze zbyt częstym stosowaniem zabawek erotycznych, uzależnieniem od pornografii oraz utratą zaufania przez partnera. Wyeliminowanie każdego z tych czynników może pomóc pozbyć się problemu bez konieczności ingerencji lekarza specjalisty lub psychologa.

Powiązane treści