22 marca 2023

Męska pasja do polowań, czyli jak zostać myśliwym?

Obecnie w Polsce jest blisko 120 tys. myśliwych. Coraz częściej spotyka się ludzi, którzy z pasją podchodzą do łowiectwa. I choć większość z nas mieszka w miastach, niektórzy mogą chcieć zostać myśliwymi, co związane jest z pewnymi wymaganiami. Co trzeba zrobić, aby zostać taką osobą w Polsce? Ile kosztuje kurs na myśliwego? Jak zostać myśliwym niezrzeszonym? Jak zapisać się do koła łowieckiego? Na te i inne pytania odpowiadamy w treści tego artykułu.

Jak zostać myśliwym i robić to zgodnie z prawem?

Aby stać się myśliwym, należy posiadać odpowiednie uprawnienia, które uzyskasz poprzez odbycie odpowiedniego stażu trwającego przynajmniej 12 miesięcy w kole łowieckim. Jak zapisać się do koła łowieckiego, gdzie odbędziesz wymagany staż? Żeby to zrobić, musisz być osobą niekaraną oraz złożyć deklarację. Po przyjęciu zarząd okręgowy PZŁ przydzieli Ci dziennik, w którym będą notowane Twoje postępy. Będziesz posiadać opiekuna, który będzie Cię nadzorował, dzięki czemu zachowane zostaną wszelkie standardy bezpieczeństwa i zgodność z państwowymi procedurami.

Na czym dokładniej polega taki staż? Staż polega na przebywaniu w tzw. obwodzie łowieckim, gdzie członkowie koła wykonują przydzielone im zadania. Są to zwykle czynności z zakresu polowań i przygotowań – wszystko to przy zachowaniu ścisłych procedur i polowania na zwierzynę, która została wyznaczona przez państwo. Możliwe w trakcie stażu jest polowanie na lisy, bażanty lub dziki.

Kontynuując odpowiedź na pytanie, jak zostać myśliwym w Polsce, informujemy, że kolejnym krokiem jest zdanie odpowiedniego egzaminu. Jest to egzamin państwowy, który jest poprzedzony wykonaniem odpowiedniego treningu, a dokładniej cyklu szkoleń. Następnym krokiem jest przystąpienie do samego, 3-częściowego egzaminu złożonego z części pisemnej, ustnej oraz egzaminu strzeleckiego. W trakcie egzaminu pisemnego pojawia się 100 pytań, gdzie 30 to pytania z zakresu bezpieczeństwa. Zaliczenie wymaga 80 procent pozytywnych odpowiedzi. Część ustna wymaga od kandydata uzyskania 9 punktów z 15 możliwych w 3 odpowiedziach. Ostatnim krokiem jest egzamin strzelecki na strzelnicy, gdzie oceniane są praktyczne umiejętności poprzez trafienia w makietę zająca, strzelanie z broni myśliwskiej oraz wiedza z zakresu bezpieczeństwa.

Jak zostać myśliwym bez stażu? Czy to możliwe?

Pojawia się pytanie, jak zostać myśliwym bez stażu? Okazuje się, że w Polsce jest to niemożliwe, choć ze stażu możemy zostać zwolnieni w pewnych sytuacjach. W niektórych przypadkach obowiązku tego nie muszą odbywać strażnicy łowieccy oraz osoby, które posiadają średnie lub wyższe wykształcenie związane z leśnictwem lub łowiectwem. Jeśli pochodzisz z zagranicy i posiadasz uprawnienia uzyskane tam, również możesz liczyć na zwolnienie. Wątpliwości, co do potrzeby odbywania ponownego stażu budzi zwolnienie z PZŁ. Otóż kiedy tak się stanie, stażu nie musisz odbywać ponownie.

Ile kosztuje kurs na myśliwego?

Wiesz już, co trzeba zrobić żeby zostać myśliwym. Jeśli interesuje Cię, ile kosztuje kurs na myśliwego, odpowiedź jest zależna od koła łowieckiego, do którego wstąpisz. Koszty, które będzie trzeba pokryć są zależne od miejsca. Samo wpisowe do koła łowieckiego będzie kosztować około 2000 – 3000 zł, co jest warunkiem wstępnym. Kurs na myśliwego to zwykle wydatek około 1500 – 3000 zł. Dzierżawienie obwodu łowieckiego to kolejne koszty wnoszone comiesięcznie przez członków koła łowieckiego. Chcąc uprawiać ten męski sport, cenę zapłacimy też za dojazdy, zakup amunicji oraz sprzęty takie jak ambony i lornetki.

Jak zostać myśliwym niezrzeszonym?

Jeśli zastanawiasz się jak zostać myśliwym niezrzeszonym, możesz to zrobić odbywając staż. Nie przystąpisz wtedy do koła łowieckiego. Obowiązują Cię te same procedury, co inne osoby. Choć początkowe koszty związane z tym mogą być niższe, później będziesz musiał wykupić polowania w OHZ oraz biurach polowań. Może być to polowanie na dziki, polowanie na bażanty, a nawet polowanie na lisa – wszystko zależy od tego, co jest dostępne w danym momencie.

Powiązane treści